Picity Sky Park - ™ 【Website Chủ Đầu Tư PiGroup?】 ® Kiến tạo chốn an cư lý tưởng, nơi khởi nguồn sự nghiệp, vun đắp tổ ấm gia đình, Picity Sky Park được quy hoạch, thiết kế xây dựng hài hòa giữa môi trường sống của con người và tự nhiên. Tổng diện tích đất quy hoạch rộng 10,615.9m2 bao gồm các block cao 39 tầng, thiết kế khối đế 6 tầng và khối tháp là 33 tầng. Địa chỉ: Phường An Phú, Quận 2, TPHCM Phone: 0913756339 Email: picityskyparknet@gmail.com Tags: #PicitySkyPark? #canho #officetel #shophouse Website: https://picity-skypark.net/ Google Site: https://sites.google.com/view/picityskyparknet/picityskypark Social: https://fliphtml5.com/homepage/vuumb https://ko-fi.com/picityskyparknet https://www.artstation.com/picityskyparknet4 https://academy.autodesk.com/users/picityskyparknet https://www.producthunt.com/@picityskyparknet


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS